Vertebral Simulator +5000 simuladores vendidos y visto en TV. Más información

Companies

Universitat Rovira i Virgili

Departamento Biomecánica.
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus.

Fundació Universitaria del Bages

Facultad de Fisioterapia

Universitat Politècnica de Catalunya

CERpIE (Centre Específic de Recerca per a la millora i Innovació de les Empreses)
Departament d'Organització d'Empreses.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Departamento de Ergonomía. 
INST. NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Universitat de les Illes Balears

Departamento Biomecánica 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

Govern de les Illes Balears

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

Ajuntament de Mollet del Vallès

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats. Barcelona.

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Barcelona.

ERGO COMFORT

Company specialized in ergonomic products. Belgium.

Quality Training Consultants

Health and Safety Training. Reino Unido.

KINNARPS

Company specialized in ergonomic products. Belgium.

Easy HR Consulting & Training Services

Health and Safety Training. Australia.

Global Fisioterapia

Centre de Rehabilitació i Readaptació Funcional i Esportiva

David Ponce

Clinica de Osteopatía y Fisioterapia.

COS MORERA- EGARSAUNA des de 1967

Centre de Fisioteràpia Osteopatia i Infermeria