Vertebral Simulator +5000 simuladors venuts i vist en TV. Més informació

Recanvis Simulador Vertebral

El simulador vertebral és una eina d'ús professional que ha de ser manipulada amb cura. Aquesta eina no és un instrument antiestress o una joguina.

Resistència Simulador Vertebral

El simulador pot resistir centenars de pressions. No obstant això, si el producte rep forçades o elevades pressions, existeix la possibilitat que la bola interior es trenqui i es generi un vessament de gel. Amb un ús suau i adequat el simulador deure resistir mesos i anys.

En cas d'un ús inadequat o desgast per ús prolongat, la bola pot arribar a trencar-se, en aquest cas, el simulador pot ser reparat mitjançant substitució de la bola interior.

En cas de vessament, el simulador pot ser netejat fàcilment amb aigua i sabó corrent. El gel interior és no tòxic i rentable.

Substitució de la bola interior

Després d'humitejar les cordes del simulador i la bola, aquesta es pot introduir fàcilment per la part postero-lateral del simulador.

L'extracció de la bola també s'ha de realitzar per la part postero-lateral.

Pot observar la mecànica de substitució en el següent vídeo:

Emplenat Bola Simulador

Vostè pot emplenar aigua en la bola mitjançant l'ús d'una xeringa i agulla fina.

Garantia Simulador Vertebral

Què cobreix la garantia

Vertebral Simulator garanteix l'absència de defectes de fabricació i de materials del Simulador durant un període d'un any en condicions d'ús professional a partir de la data de compra d'aquest Simulador (“Període de Garantia”). Durant el Període de Garantia el Simulador podrà ser reparat o substituït, segons estimi convenient Vertebral Simulator (“Garantia Limitada”), sense cap cost al seu càrrec en peces i mà d'obra.

Què NO cobreix la garantia

La Garantia Limitada no cobreix el desgast per ús normal i prolongat i no cobreix la reparació ni la substitució del Simulador o de qualsevol part del mateix que hagi sofert danys a causa de: ús inadequat, líquids, proximitat o exposició a fonts de calor i accident, abús, maneig inadequat segons el que es disposa per les instruccions que es faciliten juntament amb el Simulador, negligència o ús inapropiat. La Garantia Limitada no cobreix danys físics o materials soferts pel Simulador.